Geschiedenis

’t Sluisje heeft een geschiedenis vanaf 19 Juli 1947, toen werd de vereniging ’t Sluisje opgericht. 27 mensen uit Lieshout werden op die avond lid.
Hoe het daarna met de vereniging is gegaan in de eerste 40 jaar, is in een mooi boekje samen gevat.
We willen iedereen die dit leuke boekje niet heeft terug laten kijken naar die eerste 40 jaar van hengelsportvereniging ’t Sluisje uit Lieshout.