Visweer lieshout

Als u gebruik maakt van deze site voor je gaat vissen was je de paraplu misschien niet vergeten, of ga je op een ander tijdstip vissen.
We hopen dan ook dat deze site een groot hulpmiddel is voor onze sportvissers.