Contact

Als vereniging willen we graag dat u in contact kunt komen met de juiste persoon of instantie.
Op deze manier hopen we een snelle manier te hebben om iemand van HSV ‘t Sluisje te bereiken, die dan ook voor u klaar kan staan.

Voorzitter, Toon Daniëls, 0493 529 629
Secretaris:  H. van Lierop
Penningmeester:  F. Verkuijlen
Ledenadministratie:  hsvtsluisjeleden@gmail.com
Ook voor vragen waarbij geen spoed zit kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.


Uitgifte Jeugdvergunning en Dagverunning.
Top 1 Toys Van Berlo
Dorpsstraat 47
5737GA Lieshout

Deze vergunningen zijn uitsluitend verkrijgbaar tijdens de openingstijden van 
Top 1 Toys Van Berlo.

Uitgifte nachtvergunning en groepsvergunning.
L. van Veggel
Hemelrijk 15
5737GA Lieshout
Tel: 0499-421942


Milieuwacht Laarbeek Boa
Nico Dartel 06 5027 1591

Visserijwetgeving daar verwijzen we u graag door naar
Sportvisserijnederland. Hier krijgt u alles te zien over deze wetgeving.

Opzeggen voor 1 oktober of andere soort vragen, ook voor derde hengel of nachtvistoestemming ga naar: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/ ga naar “VISpas vragen

Rechtstreeks lid worden bij het sluisje kan alleen via deze link: Vispas.nl


Telefoonnummers bij niet levensbedreigende situaties
Politie: 0900-8844

Websites politie
www.politielaarbeek.nl en www.politie.nl (inclusief speciale wijksites)

Bij zeer dringende noodsituaties 112.